PLASTINDUSTRI-ELDRIVNA2017-01-30T12:56:55+02:00

Eldrivna bandtransportörer för plastindustrin

 

 

Transportörerna är lämpliga för användning inom plastindustrin. Deras låga bygghöjd underlättar installation även i trånga utrymmen. Den låga vikten gör att transportören är lätt att hantera och att installera. Många transportband finns att välja emellan (med eller utan medbringare). 
Vi erbjuder många olika antistatiska och livsmedelsgodkända bandtyper med hög eller låg friktionskoefficient.
Vid behov kan transportören utrustas med sidostyrningar som håller produkterna kvar på bandet. Operatören väljer om transportören skall kopplas direkt på maskinens existerande pneumatik eller styrskåp. Den kan arbeta automatiskt eller i takt med maskinen. Om transportören skall arbeta i annan takt än maskinens, erbjuder Promotex olika typer av styrlösningar – inbyggda eller i separat kapsling.
Bilden till vänster visar en bandtransportör installerad i ett s.k. ”renrum” 
där mycket känsliga produkter transporteras.

BILDGALLERI

Vissa bilder nedan visar transportörer för transport av färdiga plastdetaljer från en formsprutningsmaskin till en plastlåda.

Plastlådan ligger på en större bandtransportör placerad direkt på golvet. Flera plastlådor kan placeras på bandet. Detta möjliggör obemannad tillverkning i långa serier utan avbrott.

Styrningen är sammankopplad till maskinens PLC och reglerar transportörens arbetstakt. När plastlådan som ligger på den stora bandtransportören är full, flyttar transportören plastlådan framåt för att lämna plats för en tom väntande låda.