• Pneumatisk bandtransportör
  • Pneumatisk bandtransportör
  • Pneumatisk bandtransportör
  • Pneumatisk bandtransportör

BANDTRANSPORTÖRER FÖR TRANSPORT AV SÅVÄL SMÅ SOM STORA DETALJER
FRÅN MASKINER I VERKSTÄDER INOM ALLA SORTERS INDUSTRIER

Svensk utveckling med tillverkning i Alingsås. | Elektrisk eller pneumatisk drivning.
Bandtransportörer med låg bygghöjd | Lämpliga i trånga utrymmen.